Solucan Gübresi Uygulama Sonuçları

Solucan gübresi kullanımı üretimin rekoltesinde ciddi anlamda artış göstermektedir. Öncelikle kök sebzeler başta olmak üzere bütün sebze ve meyvelerde en az %20 lik en fazla ise %70 lik bir artış sağlamaktadır. Bu aşamada solucan gübresi uygulama sonuçları listesini görmek isteyen üretici ve gübre yetiştiricisi aradaki farkı gördükten sonra tarım sektöründe solucan gübresi kullanmayı tercih etmektedir. Gübre üreticisi is bu farkı gördükten sonra yıllık gübre üretimini artırmayı hedeflemektedir. 

Çiftçinin ve üreticinin bu alanda daha da uzmanlaşması ise hem Türkiye’nin kaliteli tarım yapmasını sağlamakta hem de kaliteli tarımda bir dünya markası haline gelmesini sağlamaktadır. Solucan gübresi uygulama sonuçları listesinin vermiş olduğu bu net cevaplar ile Türkiye, solucan yetiştiriciliğinde Hindistan gibi listenin en başında yer alan ülkeleri kısa süre içerisinde yakalayacaktır.

Solucan Gübresi Uygulama Sonuçlarının Net Verilerine Örnekler Nelerdir?

Solucan gübresi uygulama sonuçlarına net veri örneklerinin başında ülkemizde yetiştirilen Brüksel lahanası gelmektedir. Solucan gübresi kullanılmadan üretilen bir Brüksel lahanası yıl içerisinde 8.385 kilo ürün verirken, solucan gübresi uygulaması ile birinci parsel de yıl içerisinde 9.555 kilo ürün verimi sağlamaktadır. Aynı durum ikinci parsel üretimde ise solucan gübresi uygulama sonuçları listesindeki farkı biraz daha açmaktadır. Çünkü solucan gübresiz bir ikinci parsel Brüksel lahanası üretimi 7.095 kilo ürün verimi sağlarken; solucan gübresi kullanılarak yapılan bir ikinci parsel üretim 7.200 kilo verim oluşmasını sağlamaktadır.

Solucan gübresi uygulama sonuçları listesinde brokoli üzerinde yapılan test sonuçları ise ülkemizde yapılan brokoli üreticiliğinin daha erken hasat yapmasını sağladığı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda yapılan test sonuçları brokoli yapraklarının daha koyu yeşil olduğunu göstermektedir. Solucan gübresi kullanılmayan brokoli tarlasında ise hasat hem daha geç başlamaktadır hem de brokoli yapraklarının rengi daha açık yeşildir.

Son olarak ise yapılan testlerde özellikle patateste kullanılan solucan gübresinin kök gelişimini desteklediği ortaya çıkmaktadır. Solucan gübresi uygulama sonuçları listesinde yer alan patates sonuçlarına göre patatesteki kök gelişimi desteklenmiş, bitki beslenmiş ve su stresi azalmış görülmektedir.

* Ayrım gözetmeksizin her türlü tarım kültüründe uygulanır.
* Bitkide direnç, hızlı büyüme ve gelişme, üründe erkencilik sağlar.
* Topraktaki Organik Madde miktarını arttırır.
* Verim artışı sağlar.
* Dona karşı bitki ve köklerinde direnç sağlar.
* Bitkide kök gelişimini hızlandırır. Saçaklanmayı arttırır. Kökün güçlü olmasını sağlar.
* Solucanların kendilerini korumak için salgıladıkları ve gübreye geçirdikleri Sölom Sıvısı sayesinde bitki, kök hastalıklarına karşı direnç sağlar.
* Solucanların sindirim sisteminde bulunan çok sayıdaki mikroorganizma, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet eder ve onların zararlı etkilerini ortadan kaldırır. Bitkinin hastalıklara karşı direncini arttırır
* İçeriğindeki bitki besin maddeleri, makro ve mikro elementler, suda yavaş çözülerek bitkilerin uzun süre beslenmesini sağlar, gübreleme ihtiyacı zamanla azalır.
* Topraktaki mikroorganizma faaliyeti hızlanır.
* Toprağın su tutma kapasitesi artar. Su stresini minimuma indirir.
* Toprağın Ph’ını düzenler. Bitki tarafından kullanılamayan Fosfor, Potasyum, Demir vb. bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır.
* Yabancı ot tohumu içermez.
* %100 gerçek nefaset, lezzet ve aromaya sahip ürün yetiştirilmesini sağlar.
* Özellikle kimyasallarla kirlenmiş, kuvvetini ve canlılığını yitirmiş, yorulmuş toprakların ıslahını sağlar. Bu sayede kimyevi gübre kullanım ihtiyacı zaman içerisinde azalır.
* Asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirlerine bağladığı gibi ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır.
* Toprakların bitki gelişimi için daha uygun bir yapı kazandırmaktadır.
* %100 Organiktir. %100 ekolojik ve non-toksiktir. Bu gübre ile yetiştirilmiş bitkilerde nitrat kalıntısı bulunmaz.Kokusuzdur. Suyu, havayı ve toprağı kirletmez.
İçerisinde başka bir katkı maddesi mevcut değildir.